Enter your keyword

Blog

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH THI CUỐI KỲ, NGÀY 25/7/2021] ❗️❗️❗️Sinh viên chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI của mình. Danh sách thi sẽ bao gồm Danh sách phòng thi Nghe – Đọc – Viết và Danh sách phòng thi Nói. Hai phòng thi này không giống nhau, do vậy sinh viên cần đọc kỹ cả 2 danh sách để tránh nhầm […]