Enter your keyword

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH THI CUỐI KỲ, NGÀY 25/7/2021] ❗️❗️❗️Sinh viên chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI của mình. Danh sách thi sẽ bao gồm Danh sách phòng thi Nghe – Đọc – Viết và Danh sách phòng thi Nói. Hai phòng thi này không giống nhau, do vậy sinh viên cần đọc kỹ cả 2 danh sách để tránh nhầm […]

DANH SÁCH THI CỦA K7 CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 20/12/2020] 🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI và CA THI của mình. Danh sách thi sẽ bao gồm Danh sách phòng thi Nghe – Đọc – Viết và Danh sách phòng thi Nói. 2 phòng thi này không giống nhau, […]

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 11/01/2020] 🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI và CA THI của mình. 🔴Ca sáng:   Từ SBD 100001 – 100140 và 200001 – 200079 🔴Ca Chiều: Từ SBD 100141 – 100329 Danh […]