Enter your keyword

Giới thiệu chung

CETCAW

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ được thành lập ngày 23/02/2009 theo Quyết định số 93/QĐ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.


Tên tiếng Việt:          Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ


Tên tiếng Anh:          Center of Training and Capacity Building for Women


Tên viết tắt:               CETCAW

1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ là đơn vị hoạt động tự chủ, tự đảm bảo kinh phí, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trung tâm có chức năng tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ; tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi cho cán bộ, viên chức, học viên và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a. Tổ chức đào tạo nghề cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu, ưu tiên các nghề: công tác xã hội, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ) và dịch vụ chăm sóc gia đình.

b. Tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 12 đến 72 tháng tuổi;

c.  Tổ chức các khóa học về kỹ năng sống; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu;

d. Tổ chức các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu liên quan đến phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác.

2. Cơ cấu tổ chức

Gồm Giám đốc Trung tâm và các bộ phận chuyên môn:

+ Bộ phận Văn phòng – kế toán

+ Bộ phận Đào tạo

+ Bộ phận giáo dục mầm non (mầm non Happy Land).

3.Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo của Trung tâm đã và đang tổ chức gồm:

+ Các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp (thời gian đào tạo 3-6 tháng), về: Công tác xã hội, Quản trị doanh nghiệp vừa vừa nhỏ, Chăm sóc sắc đẹp (Chăm sóc da, Chăm sóc tóc, Làm móng…) và Chăm sóc gia đình.

+ Các khóa đào tạo ngắn hạn (dưới 3 tháng), về: Kỹ năng mềm (Kỹ năng Quản lý, lãnh đạo; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng Khởi sự kinh doanh…), Kỹ năng sống, tiếng Anh (tiếng Anh giao tiếp, luyện thi trình độ B1…)

Đến nay, Trung tâm đã tổ chức được hơn 50 khóa đào tạo các loại; cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và chứng chỉ hoàn thành khóa học cho gần 1000 học viên.