Enter your keyword

Kết quả thi

Kết quả thi

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K9 ĐỢT 2 (10/10/2021)

Sinh viên xem Kết quả thi Đánh giá Năng lực Tiếng Anh đầu vào tại đây: Danh sách điểm thi ĐGNL Đầu vào K9 ...

Bảng điểm Tiếng Anh các lớp TOEIC 150+, 225+ và 300+ –  Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

Bảng điểm Tiếng Anh các lớp TOEIC 150+, 225+ và 300+ –  Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 Sinh viên bấm vào file ...

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH TOEIC K7 – HỌC KỲ 1 – 2020-2021

Bảng điểm Tiếng Anh TOEIC K7 Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh sách ...

DANH SÁCH SINH VIÊN K7 KHÔNG ĐẠT  YÊU CẦU TIẾNG ANH NĂM THỨ 1

27/07/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN K7 KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU TIẾNG ANH NĂM THỨ 1

Căn cứ vào kết quả học tập tại Trung tâm và thông qua kết quả 2 bài thi ngày 04/07/2020 và ngày 25/07/2020, Trung tâm ...

DANH SÁCH ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên bấm vào file để xem điểm thi: DS Điểm thi ĐG Năng lực tiếng Anh cuối năm (2) Những bạn nào thắc mắc ...

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH TOEIC – HỌC KỲ 2 – 2019-2020

Bảng điểm học phần tiếng Anh TOEIC Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh ...

ĐIỂM THI LẦN 2 – BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH – HỌC KỲ 1 – 2019-2020

Sinh viên click vào file để xem điểm thi lần 2: DS ĐIỂM THI CUỐI KỲ 1 LẦN 2 – 2019-2020

ĐIỂM THI TOEIC ĐẦU VÀO – KHOÁ 7 – 2019-2020

Sinh viên bấm vào file để xem điểm thi Điểm thi đầu vào đợt 1:  DS ĐIỂM THI ĐẦU VÀO ĐỢT 1 – 08.08.2019 ...

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH – HỌC KỲ 1 – 2019-2020

Bảng điểm học phần tiếng Anh Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh sách ...

Đang cập nhật

19/09/2010

Đang cập nhật

Đang cập nhật…