Enter your keyword

Khóa học

Khóa học

DANH SÁCH CÁC LỚP TOEIC ĐỢT 3 – HỌC KỲ 1 2021-2022

Các lớp TOEIC Course 1, Course 2 và Course 3 Thời gian học: Từ tuần 18/10/2021 Sinh viên click vào để xem danh sách ...

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

Các khoản đóng nộp học phí tại Trung tâm. Các bạn có thể nộp trực tiếp tại văn phòng EFS hoặc chuyển khoản ...

ĐĂNG KÝ HỌC TOEIC – HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

02/01/2020

ĐĂNG KÝ HỌC TOEIC – HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Các khoá học – Khoá TOEIC 150+ (C1.1, C1.2) – Khoá TOEIC 225+ (C2.1 => C2.10) – Khoá TOEIC 300+ (C3.1 => C3.3) ...

Tổng quan các khóa học tiếng Anh cho sinh viên

05/08/2019

Tổng quan các khóa học tiếng Anh cho sinh viên

Hoạt động đào tạo tiếng Anh theo định hướng TOEIC triển khai tại Học viện được chia thành nhiều khóa học ...