Enter your keyword

Thi nội bộ

Thi nội bộ

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ ĐỢT 1 – HỌC KỲ 1 2021-2022

Ngày thi: 17/10/2021 Hình thức thi: Thi online qua Zoom Các lớp tham gia thi: C3.1 – C3.4, C4.1 – C4.3, C4P.1 – ...

Danh sách thi Đánh giá năng lực đầu vào K9 Đợt 2 ngày 10/10/2021

[DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO, NGÀY 10/10/2021] ❗️❗️❗️Sinh viên chú ý đọc kỹ PHÒNG ...

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – K9 (2021-2022)

Sinh viên xem Kết quả thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào ngày 29/8/2021 tại đây: Điểm thi đầu vào K9 – ...

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH THI CUỐI KỲ, NGÀY 25/7/2021] ❗️❗️❗️Sinh viên chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI của mình. Danh ...

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 20/06/2021

Sinh viên bấm vào tên lớp để xem điểm theo danh sách lớp. Khóa 7: Lớp K7-CTXH Lớp K7-Giới Lớp K7-Luật A Lớp ...

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 1 CÁC LỚP C1, C2, C3 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 09/03/2021 VÀ 10/03/2021] 🔴Các bạn sinh viên ...

DANH SÁCH THI CỦA K7 CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 20/12/2020] 🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý ...

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 11/01/2020] 🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý ...

Đang cập nhật

19/09/2010

Đang cập nhật

Đang cập nhật…