Enter your keyword

Tiếng anh sinh viên

Tiếng anh sinh viên

DANH SÁCH CÁC LỚP TOEIC ĐỢT 3 – HỌC KỲ 1 2021-2022

Các lớp TOEIC Course 1, Course 2 và Course 3 Thời gian học: Từ tuần 18/10/2021 Sinh viên click vào để xem danh sách ...

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ ĐỢT 1 – HỌC KỲ 1 2021-2022

Ngày thi: 17/10/2021 Hình thức thi: Thi online qua Zoom Các lớp tham gia thi: C3.1 – C3.4, C4.1 – C4.3, C4P.1 – ...

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K9 ĐỢT 2 (10/10/2021)

Sinh viên xem Kết quả thi Đánh giá Năng lực Tiếng Anh đầu vào tại đây: Danh sách điểm thi ĐGNL Đầu vào K9 ...

Danh sách thi Đánh giá năng lực đầu vào K9 Đợt 2 ngày 10/10/2021

[DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO, NGÀY 10/10/2021] ❗️❗️❗️Sinh viên chú ý đọc kỹ PHÒNG ...

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO – K9 (2021-2022)

Sinh viên xem Kết quả thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào ngày 29/8/2021 tại đây: Điểm thi đầu vào K9 – ...

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH CÁC LỚP TOEIC – HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 – 2021

Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh sách lớp. Khóa TOEIC 150+: Điểm thành phần khóa TOEIC 150+ – Học kỳ 2 ...

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH THI CUỐI KỲ, NGÀY 25/7/2021] ❗️❗️❗️Sinh viên chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI của mình. Danh ...

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 20/06/2021

Sinh viên bấm vào tên lớp để xem điểm theo danh sách lớp. Khóa 7: Lớp K7-CTXH Lớp K7-Giới Lớp K7-Luật A Lớp ...

Danh sách sinh viên K8 cần có minh chứng về trình độ tiếng Anh cuối năm học 2020-2021

Sinh viên bấm vào tên lớp để kiểm tra: Lớp K8-CTXH Lớp K8-Giới Lớp K8-Kinh tế Lớp K8-Luật A Lớp K8-Luật B Lớp ...

Danh sách sinh viên K7 cần có minh chứng về trình độ tiếng Anh cuối năm học 2020-2021

Sinh viên bấm vào tên lớp để kiểm tra: Lớp K7-CTXH Lớp K7-Giới Lớp K7-Luật A Lớp K7-Luật B Lớp K7-QT Kinh doanh A ...

Bảng điểm Tiếng Anh các lớp TOEIC 150+, 225+ và 300+ –  Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

Bảng điểm Tiếng Anh các lớp TOEIC 150+, 225+ và 300+ –  Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 Sinh viên bấm vào file ...

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 1 CÁC LỚP C1, C2, C3 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 09/03/2021 VÀ 10/03/2021] 🔴Các bạn sinh viên ...

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH TOEIC K7 – HỌC KỲ 1 – 2020-2021

Bảng điểm Tiếng Anh TOEIC K7 Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh sách ...

DANH SÁCH THI CỦA K7 CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 20/12/2020] 🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý ...

DANH SÁCH SINH VIÊN K7 KHÔNG ĐẠT  YÊU CẦU TIẾNG ANH NĂM THỨ 1

27/07/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN K7 KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU TIẾNG ANH NĂM THỨ 1

Căn cứ vào kết quả học tập tại Trung tâm và thông qua kết quả 2 bài thi ngày 04/07/2020 và ngày 25/07/2020, Trung tâm ...

DANH SÁCH ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên bấm vào file để xem điểm thi: DS Điểm thi ĐG Năng lực tiếng Anh cuối năm (2) Những bạn nào thắc mắc ...

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH TOEIC – HỌC KỲ 2 – 2019-2020

Bảng điểm học phần tiếng Anh TOEIC Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh ...

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2019-2020

24/06/2020

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2019-2020

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 27/06/2020] 🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý ...

ĐIỂM THI LẦN 2 – BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH – HỌC KỲ 1 – 2019-2020

Sinh viên click vào file để xem điểm thi lần 2: DS ĐIỂM THI CUỐI KỲ 1 LẦN 2 – 2019-2020

ĐIỂM THI TOEIC ĐẦU VÀO – KHOÁ 7 – 2019-2020

Sinh viên bấm vào file để xem điểm thi Điểm thi đầu vào đợt 1:  DS ĐIỂM THI ĐẦU VÀO ĐỢT 1 – 08.08.2019 ...