Enter your keyword

Tin tức

BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH CÁC LỚP TOEIC – HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 – 2021

Sinh viên bấm vào file để xem điểm theo danh sách lớp.

Khóa TOEIC 150+: Điểm thành phần khóa TOEIC 150+ – Học kỳ 2 – 2020-2021

Khóa TOEIC 225+:  Điểm thành phần khóa TOEIC 225+ – Học kỳ 2 – 2020-2021

Khóa TOEIC 300+:  Điểm thành phần khóa TOEIC 300+ – Học kỳ 2 – 2020-2021

Khóa TOEIC 375+: Điểm thành phần khóa TOEIC 375+ – Học kỳ 2 – 2020-2021

Khóa TOEIC 450+: Điểm thành phần khóa TOEIC 450+ – Học kỳ 2 – 2020-2021

Sinh viên sau khi xem điểm có thắc mắc gì, liên hệ ngay với Trung tâm để đề nghị phúc khảo điểm thi phần viết. Thời gian nhận phúc khảo từ 08/08 đến 10/08/2021.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.