Enter your keyword

Tin tức

Danh sách sinh viên K7 cần có minh chứng về trình độ tiếng Anh cuối năm học 2020-2021

Sinh viên bấm vào tên lớp để kiểm tra:

 1. Lớp K7-CTXH
 2. Lớp K7-Giới
 3. Lớp K7-Luật A
 4. Lớp K7-Luật B
 5. Lớp K7-QT Kinh doanh A
 6. Lớp K7-QT Kinh doanh B
 7. Lớp K7-QT Du lịch A
 8. Lớp K7-QT Du lịch B
 9. Lớp K7-QTDL C
 10. Lớp K7-TTĐPT A
 11. Lớp K7-TTĐPT B

Sinh viên có thắc mắc liên hệ đến số 024 37759786/ 0904266855 hoặc đọc thông tin chi tiết trên page:  https://www.facebook.com/EFS.EnglishForStudents

 

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.