Enter your keyword

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính qui Học viện Phụ nữ Việt Nam được qui định tại Quyết định 363/QĐ-HPNVN ngày 14 tháng 10 năm 2015 về việc Ban hành bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Theo đó chuẩn đầu ra là bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quốc gia (tương đương TOEIC 450; TOEFL 450, IELTS 4.5 hay B1 theo Khung 6 bậc Châu Âu).

Để làm minh chứng cho việc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, sinh viên cần nộp một trong các chứng chỉ sau:

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ, còn hiệu lực được cấp bởi một trong các trung tâm đại diện cho các tổ chức: ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh) và IDP (Úc). Sinh viên cần nộp các chứng chỉ trên trước tối thiểu 1 tháng trước thời điểm xét tốt nghiệp để làm thủ tục thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Việc xác thực do CETCAW trực tiếp liên hệ với các đơn vị phát hành chứng chỉ để thực hiện. Thời gian trả kết quả xác thực cho sinh viên tối đa là 2 tuần.
 • Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc gia theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do các cơ sở đào tạo ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận năng lực khảo thí. Sinh viên có chứng chỉ này cũng cần thực hiện thủ tục xác thực chứng chỉ như trên.
 • Chứng chỉ nội bộ do trung tâm CETCAW trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam cấp.

Quy định về Chuẩn đầu ra TOEIC

Nhằm giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thi để lấy chứng chỉ đầu ra theo qui định, Học viện Phụ nữ Việt Nam giao cho Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (CETCAW) tổ chức tổ chức các kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên bắt đầu từ khóa K7.

Theo đó, để đủ điều kiện của chuẩn đầu ra tiếng Anh, sinh viên cần đạt được 450 điểm TOEIC qua bài thi 2 kỹ năng Nghe và Đọc như sau:

 1. Kỹ năng Nghe: 200 điểm TOEIC:
 • Có thể hiểu các mô tả ngắn (sử dụng các câu đơn) về ý tưởng cơ bản của một bức ảnh
 • Đôi khi họ có thể hiểu ý tưởng cơ bản, mục đích và bối cảnh chính của đoạn văn nói khi những thông tin này được lặp lại nhiều lần và có từ vựng dễ
 • Có thể hiểu chi tiết trong các đoạn hội thoại ngắn hoặc các đoạn miêu tả ngắn trong đó có sử dụng các từ vựng ở mức độ dễ và khi chỉ có một ít số lượng ít từ ngữ cần phải hiểu
 • Có thể hiểu chi tiết trong các đoạn văn nói khi thông tin yêu cầu xuất hiện ở đầu hoặc cuối đoạn văn nói.
 1. Kỹ năng Đọc: 250 điểm TOEIC
 • Có thể thực hiện các suy luận đơn giản dựa trên số lượng văn bản giới hạn.
 • Có thể xác định câu trả lời đúng cho câu hỏi khi ngôn ngữ của văn bản phù hợp với thông tin được yêu cầu. Đôi khi có thể trả lời một câu hỏi bằng cách diễn giải đơn giản thông tin trong văn bản.
 • Đôi khi có thể kết nối thông tin trong vòng một hoặc hai câu.
 • Có thể hiểu từ vựng ở mức độ dễ, và đôi khi có thể hiểu từ vựng ở mức độ trung bình.
 • Có thể hiểu các cấu trúc ngữ pháp phổ biến và dựa theo quy tắc. Có thể đưa ra các lựa chọn ngữ pháp chính xác, ngay cả trong bối cảnh có từ vựng khó, hoặc cần phải kết nối thông tin.

Ngoài ra, sinh viên được khuyến khích tham dự bài thi quốc tế do Trung tâm CETCAW phối hợp với IIG tổ chức có giá trị để tuyển dụng hoặc nộp hồ sơ đi học các bậc học cao hơn.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.