Enter your keyword

Tin tức

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

Các khoản đóng nộp học phí tại Trung tâm.

Các bạn có thể nộp trực tiếp tại văn phòng EFS hoặc chuyển khoản cho Trung tâm theo số tài khoản:

STK: 12510000296561 – BIDV chi nhánh Đông đô.

Tên TK: TRUNG TAM DAO TAO VA NANG CAO NANG LUC PHU NU

ND chuyển khoản: Tên sinh viên, Lớp đăng ký, MSSV

Các bạn nhớ hoàn thành học phí trước khi bắt đầu học để được xếp lớp nhé

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.