Enter your keyword

Tin tức

DANH SÁCH THI CỦA K7 CUỐI KỲ 1 – NĂM HỌC 2020 – 2021

[DANH SÁCH PHÒNG THI – KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ NGÀY 20/12/2020]

🔴Các bạn sinh viên K7 chú ý đọc kỹ PHÒNG THI và GIỜ THI và CA THI của mình.

Danh sách thi sẽ bao gồm Danh sách phòng thi Nghe – Đọc – Viết và Danh sách phòng thi Nói. 2 phòng thi này không giống nhau, do vậy sinh viên cần đọc kỹ cả 2 danh sách để tránh nhầm lẫn phòng thi.

Các bạn bấm vào file để xem danh sách cụ thể.
Danh sách phòng thi Nghe – Đọc – Viết: Listening – Reading – Writing
Danh sách phòng thi Nói: Speaking

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.